Historia

W czasach przed przybyciem nowych osadników na Wyspie Nowalskiej mieszkali tubylcy. Był to koczowniczy lud Istów, którzy posiadali własną strukturę społeczną, opartą na plemionach, na czele których stał najstarszy człowiek z plemienia. Niektóre z tych plemion wybierały na przywódców jedynie kobiety, inne mężczyzn, z kolei u niektórych płeć nie grała roli. Nie wiadomo jeszcze o nich zbyt wiele, dopiero w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną badania nad dziedzictwem pozostawionym przez te ludy. Niestety, nie zostawili po sobie zbyt wiele pism, jako że znajomość pisania była u nich zarezerwowana dla starszyzny, więc częściowo musimy zgadywać, jak żyli. Większą wiedzę posiadają jedynie pierwsi mieszkańcy Nowalu, lecz żaden z nich nie zdecydował się jeszcze na opublikowanie prac dotyczących życia dawnych mieszkańców. W roku 2006 na Wyspie pojawili się pierwsi biali mieszkańcy. Pierwsza ich osada znajdowała się w głębi lądu, na miejscu, gdzie znajduje się dzisiejsze Lene. Niestety, choroby, na które nowi byli uodpornieni od urodzenia, okazały się śmiertelne dla tubylców. Szybko cała populacja Istów została przetrzebiona przez tajemniczą chorobę, którą tylko oni odczuli. Dotąd nie wiadomo, co to była za choroba. Osada się rozrosła, powstały też trzy nowe - Moxpin, Olaw i Metropolis. Udało się stworzyć regularne połączenia wodne z innymi wyspami mikroświata. Wyspa była jednak ziemią niczyją, nie posiadała żadnego statusu prawnego. Nie było w niej też żadnej władzy. Wszyscy mieszkańcy porozumieli się co do jednego - potrzeba im kogoś, kto będzie zarządzał tym wszystkim, reprezentował Wyspę na zewnątrz. Po długich negocjacjach ustalono, że królem będzie Matt Zdolny - wcześniejszy dowódca statku, którym przypłynęli tu pierwsi mieszkańcy. Rozpoczęła się obecna historia Nowalu, która zapewne kiedyś zostanie zapisana

Nowal Menu główne

Nowal Władze i prawa

Nowal Obywatele,rejestracja

Nowal Miejscowości

Nowal Szybki kontakt

Nowal Instytucje w kraju

Nowal Linki zagraniczne