Metropolis

Metropolis - najmniejsze nowalskie miasto, położone na najbardziej wysuniętym na wschód terytorium Nowalu - Półwyspie Lauraux. Miasto położone niemalże nad Morzem Nowalskim. Miasto obecnie zamieszkiwane przez 5 mieszkańców.

Mimo sposobnego położenia do rozwoju turystyki Metropolis pozostaje w tyle za Moxpingurgiem i stolicą Lene. Głównymi powodami takiej sytuacji są duża odległość od Lene, brak szlaków komunikacyjych, a także częste anomalie pogodowe zachodzące nad Zatkoką Melanchton spowodowane mieszaniem się chłodnych mas powietrza z dalekiej północy z ciepłymi prądami nadchodzącymi znad kraju Aztec. Miasto znajduje się także w strefie monsunów. Skutkiem anomalii są częste powodzie spowodowane obfitymi jesiennymi i zimowymi opadami. Obecnie miasto w renowacji po straszliwej klęsce żywiołowej sprzed kilku lat.

Znani mieszkańcy miasta :

Nowal Menu główne

Nowal Władze i prawa

Nowal Obywatele,rejestracja

Nowal Miejscowości

Nowal Szybki kontakt

Nowal Instytucje w kraju

Nowal Linki zagraniczne