Zmiana strony, 14 Oct 2007
Wiadomość napisał: Król Matt Zdolny
W związku z zamknięciem serwisu rtu.pl, które nastąpi 1 listopada, po raz kolejny musieliśmy przenieść stronę. Dzięki nowemu programowi wspierania inicjatyw mikroświatowych, zorganizowanemu przez twórców serwisu mikronacje.info, swoją przystań znaleźliśmy właśnie tutaj.
Nowe ministerstwo, 22 Apr 2007
Wiadomość napisał: Król Matt Zdolny
Premier Kris Chest powołał nowe ministerstwo, zajmujące się sportem. Ministrem został Harry Potter, który powraca do kraju po okresie nieobecności.
Orędzie JKM do Narodu, 5 Apr 2007
Wiadomość napisał: Król Matt Zdolny
Lene, dnia 5 kwietnia 2007 roku.

Obywatele i mieszkańcy Nowalu!

Dzień dzisiejszy można śmiało uznać za kolejny krok do przodu w istnieniu naszego państwa. To dziś zakończyło się głosowanie nad Konstytucją, aktem prawnym, który od wielu tygodni oczekiwał na rozpatrzenie przez Parlament, który wprowadził parę ostatecznych poprawek. Należy zaznaczyć, że zapanowała całkowita jednomyślność, wszyscy posłowie zagłosowali za wprowadzeniem ustawy zasadniczej w takim brzmieniu w życie. Oznacza to konieczność dostosowania paru uregulowań prawnych do obecnej sytuacji, szczególnie mówię tu o ordynacji wyborczej, która została zmieniona.
Pragnę pogratulować parlamentarzystom nowej kadencji tempa działań nad projektem, widać, że nareszcie mamy sprawną władzę ustawodawczą, co może tylko cieszyć.

Korzystając z tego, że w kraju panują pozytywne nastroje i chęć do dalszego działania, pragnę wskazać kilka ważnych zadań na najbliższy okres czasu. Ważne jest, byśmy w miarę szybko uchwalili budżet, tak by nareszcie móc w pełni korzystać z możliwości SG Netopea - to zadanie przede wszystkim dla rządu. Budowanie regulacji prawnych odnośnie sfer życia państwa, w których można znaleźć pewne niejasności także jest jednym z ważniejszych problemów do rozwiązania. Konstytucja uwzględnia także istnienie armii, tak więc osoby chętne do jej stworzenia powinny zgłosić się do mnie, najlepiej z gotowymi ideami. Trzeba także zająć się przygotowaniem imprez integrujących mieszkańców ze sobą, możliwe, że we współpracy z innymi mikronacjami, dla podkreślenia naszego pokojowego współistnienia z innymi w mikroświecie.

Te plany są dość rozbudowane, ale możliwe do zrealizowania. Apeluję do Was, Nowalczycy, byście wspólnie z Rządem realizowali już wymienione projekty, a także wymyślali nowe, dla wspólnego dobra.

(-) Matt Zdolny
Uchwalono Konstytucję!, 5 Apr 2007
Wiadomość napisał: Król Matt Zdolny
Dnia dzisiejszego, tj 5 kwietnia 2007 roku król Matt Zdolny złożył swój podpis pod Ustawą Zasadniczą. Jej treść zostanie niedługo ogłoszona w dziale "Prawo" na forum, a także umieszczona tutaj. W Parlamencie Konstytucja została uchwalona jednogłośnie. W najbliższym czasie Król wygłosi również orędzie do Narodu.
Karol Keane marszałkiem, 20 Mar 2007
Wiadomość napisał: Król Matt Zdolny
W dniu dzisiejszym Karol Keane z partii NPN został oficjalnie zatwierdzony na stanowisko Marszałka Parlamentu KN większością głosów 2-1.

<< Previous 1 2 Next >>

Content Management Powered by CuteNews

Nowal Menu główne

Nowal Władze i prawa

Nowal Obywatele,rejestracja

Nowal Miejscowości

Nowal Szybki kontakt

Nowal Instytucje w kraju

Nowal Linki zagraniczne